Reklaamide kavandamine

Meie töö tagada teie reklaami veatu valmimine

Ideede ellurakendamine

Meie meeskond on piisavalt loov ja kogenud, aga samas vaatame me kõigele otstarbekalt – me mõtleme läbi iga üksikasja tagamaks tõhusa ning vastupidava reklaami.

Kavandamisetapp ühendavad disainerid ja insenerid visuaalsed teadmised materjalide ning tehniliste lahendustega.

Kasutage ära „Admeni“ disainimeeskonna teadmised - kõige otsesem viis tõhusa reklaami loomiseks. Püüame oma reklaamituru kogemused reklaamides ära kasutada. Seepärast pöördutegi meie poole.

Kuidas toimub reklaamide kavandamine

Reklaami kavandamise etapp koosneb mitte ainult disaini loomisest ja konsolideerimisest, vaid ka tootmistehnoloogiate, tingimuste ja kulude ühendamisest. Samuti selles etapis tähis kooskõlastada vajalikud load omavalitsusega. 

Meie valmistame projekti ette ja kooskõlastame reklaami vastavate asutustega.

Kavandamisetapp koosneb järgnevatest:

  • Tingimuste hindamine ja logode kohaldamine. 
  • Disainilahenduste esitamine.
  • Materjalide ja tehnoloogiate, valmistamistoimingu menetluste kooskõlastamine.
  • Tehniliste küsimuste lahendamine.
  • Projekti vastavate asutustega.
  • Projekti teostamine.

Kasutage ära „Admeni“ kavandamismeeskonna teadmised