Reklaami paigaldamine

Meie töö tagada teie reklaami veatu valmimine

Ideede ellurakendamine

Paigaldamine on kõige toredam etapp, kuna siis võib lõpuks näha eelmiste etappide tulemusi – reklaami selles õiges keskkonnas.

Meie meeskond koosneb väljaõppinud, erialaste kogemustega asjatundjatest,  kelle käsutuses on spetsiaalne tehnika, ja kellel ei hakka värisema kõrguses ei käed ega jalad. Lisaks anname kõikidele töödele ja toodetele garantii.

Paigaldamisteenused:

  • Reklaami paigaldamislubade kooskõlastamine omavalitsusega
  • Kõikide reklaamtoodete (valgustahvlite, suurte reklaamitahvlite, reklaamistendide jne) paigaldamine ja eemaldamine 
  • Keeruliste konstruktsioonide kõrgustesse paigaldamine
  • Näitusestendide kavandamine
  • Kilede ja kleebiste stendidele ning autodele paigaldamine
  • Paigaldustööd kõigis Euroopa Liidu ja Schengeni riikides